Du är här

Så säger våra kunder


 

“HangOn’s lösningar spar tid och pengar åt ABB”

Maskering med polyestertejp är en möjlighet, men material- och arbetskostnad gör det till ett dyrt val. HangOn’s förslag löste allting med hög effektivitet tack vare speciallösningar för hängning och maskering direkt på linen.

”Vi behöver smarta lösningar för att uppnå högsta möjliga kvalitet. HangOn har de rätta – och snabba – svaren”

Det är ett sant partnerskap. Lösningar är enkla, smarta och till väldigt låg kostnad med tanke på fördelarna. Vår produktivitet har ökat. Korta leveranstider gör också att vi kan leverera snabbare.

“Samarbetet med HangOn ger resultat!”

Vårt samarbete pågår ständigt. Varje gång vi behöver en enkel och snabb lösning, kontaktar vi HangOn. Med hänsyn till kostnader och kvalitet är de vårt bästa alternativ. Tack vare en kontinuerlig support får vi verkligen hjälp av HangOn till att utveckla nya speciallösningar på maskering och upphängning för att tillfredsställa våra kunders krav.

”Med HangOn blir tillverkningen smartare och effektivare”

Med hjälp av HangOn har vi kunnat utveckla smarta och effektiva lösningar som passar vår tillverkningsprocess.   

"när det gäller automatiserad hängning är HangOn den BäSTa PARTNERn"

Bruynzeel utvecklar förvaringslösningar för kontor och arkiv. Viktiga kunder är statliga institutioner, bibliotek, museum, universitet, finansiella organisationer och sjukhus. “Vi erbjuder flexibla och platsbesparande förvaringslösningar, och vi gör det med framgång. När det gäller hängning föredrar vi HangOn.” Theo Rutten, produktutveckling och teknisk support hos Bruynzeel, Nederländerna

”De smarta lösningarna gav automatisering och effektivisering”

Specialanpassade lösningar från HangOn gav Lindab möjlighet att automatisera större delen av sin lackeringsprocess och öka fyllnadsgraden med upp till åtta gånger. ”Jag hyser stor respekt för den kunskap och förmåga som HangOn besitter samt den ödmjuka och kompetenta framtoning jag upplever i mötet med företagets representanter”, säger Lindabs Teknikchef Pål Abrahamsson. Pål Abrahamsson, Teknisk chef, Lindab