Du är här

Belastningstabell, krokar


Några fakta om belastningskapacitet

En enskild kroks belastningskapacitet beror på många saker. De viktigaste är material, trådens diameter och avståndet till hängpunkten, utliggningen. En teoretisk formel som stämmer ganska bra på en krok:

Mmax ≈  σs x ø³/99,5e
Mmax = belastning när irreparabel deformation uppstår (kg)
σs  = böjhållfasthet ≈ 0,8 x brottsgräns (MPa)
e = avstånd (mm) från “trådstam” till hängpunkt

Typiskt dynamiskt beteende vid belastning av standardkrok är att maxbelastningen, den belastning vid vilken permanent deformation uppstår, är densamma för DV och R men ungefär dubbelt så hög för DVM. DV och DVM:s belastningskurvor blir konkava innan lasten faller av, medan R:s kurva blir en konvex figur.

Belastningskapaciteten skiljer sig beroende på krokens form. R-krok har en låg marginal medan DV har en betydligt högre. DV-/DVM-formade krokar är ett mycket säkrare val.