Du är här

Global närvaro

HangOn har en global närvaro i mer än 40 länder, och vi utvecklar hela tiden vår internationella verksamhet. Huvudkontoret ligger i Hillerstorp tillsammans med R&D, produktion och ett distributionscenter. För att kunna erbjuda bästa möjliga logistiklösningar har vi strategiskt placerade distributionshubar ute i världen.


Distributionshub Företag Distributör

Huvudkontor


HangOn AB

www.hangon.se

Distributionshub

Dotterbolag


HangOn B.V.

www.hangon.nl

Distributionshub

Hangon DK

www.hangon.com/da

Företag

HangOn GmbH

www.hangon.de

Företag

HangOn Sp. z o.o.

www.hangon.pl

Företag

HangOn ltd.

www.hangon.co.uk

Företag

HangOn Smart Solutions India Pvt. Ltd.

www.hangon.in

Företag

HangOn Int. Trade Co. Ltd.

www.hangon.com

Företag