Du är här

Användarguide material


Att välja rätt material för häng- och maskeringsprodukter som ska användas i en ytbehandlingsprocess kan vara en komplicerad uppgift. Utifrån vår mångåriga erfarenhet kommer här några parametrar att ta i beaktande:

 

VIKT :

»  Tänk på att den statiska vikten kan fördubblas, eller öka ännu mer, vid upphängning samt i kurvor och backar.
»  Tråden tänjs ut när den bockas och om den senare bockas tillbaka finns det risk att den går av.
»  Avbränning, blästring eller behandling med starka kemikalier kan försämra materialets styrka.

KEMIKALIER :

»  De flesta material i HangOns produkter klarar normalt förekommande kemiska processer.
»  Om den aktuella kroken inte är tillräckligt kemikaliebeständig kommer det första lacklagret troligen att skydda tillräckligt.

BLÄSTRING :

»  De flesta av HangOns material motstår skonsam blästring.
»  Vid kraftfull blästring håller tjockare material längre. Exempel på maskeringsmaterial för blästring är EPDM och glasfiber.

TEMPERATUR :

»  Ugnens maxtemperatur, temperaturkurva, objektets yttemperatur, tid och placeringen av produkten som maskerats, är alla faktorer som påverkar slutresultatet.

 

VÅR REKOMMENDATION :
»  Fråga din HangOn-kontakt om råd.
»  Testa alltid produkten i aktuell applikation.